Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper
Artikel 2 - Toepasselijkheid & voorwaarden
Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - Prijs
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Conformiteit en Garantie
Artikel 8 - Levering
Artikel 9 - Overmacht
Artikel 10 - Intellectuele eigendom
Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen
Artikel 12 - Privacy
Artikel 13 - Wijziging voorwaarden 
Artikel 14 - Bewijs
Artikel 15 - Terugbetalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden VOF The Man Factory

Laatste aanpassing : 16 april 2019 

 

1. Identiteit van de verkoper

Wij zijn:

VOF The Man Factory
Onze Lieve Vrouwstraat 8/2 - 3500 Hasselt (België)

E-mailadres: info@themanfactory.be

Telefoonnummer: +32 499 16 54 19

Web: www.themanfactory.be

Ondernemingsnummer: BE0681.465.976

 

2. Toepasselijkheid & voorwaarden

De electronische webwinkel met handelsnaam VOF The Man Factory op de website www.themanfactory.be, uitgebaat door Joey Schoofs & Steven Both met maatschappelijke zetel te Onze Lieve Vrouwstraat 8/2, 3500 Hasselt (België), BTW/ON BE 0681.465.976, hierna 'The Man Factory' biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.  

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2. Wij leveren wereldwijd.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

5. Als je online bestelt, kan u steeds net voor het afronden van uw bestelling de algemene voorwaarden raadplegen. U kan deze ook steeds terugvinden op onze website en indien u wenst kan u deze altijd opvragen door een mail naar info@themanfactory.be te sturen. 

6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

3. Ons aanbod en jouw bestelling

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

VOF The Man Factory is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VOF The Man Factory is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro, Bancontact, overschrijving, iDeal,enz. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien kies je de gewenste leverengsoptie:"VERZENDEN of AFHALEN. (Bij keuze "AFHALEN" kies je vervolgens het afhaalmoment) en klik op: "bestel deze artikelen" Nadien geef je je contactgegevens en/of facturatiegegevens in.Vervolgens kies je je wijze van levering: standaard verzending, of ophalen,betaling bij ophalen. Kies je de gewenste betalingsoptie en aanvaard onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Definitief bestellen”. Vervolgens opent het beveiligde betaalscherm waar u veilig u betaling kan afronden. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
OPGELET !!! Bij keuze afleveroptie "OPHALEN, BETALEN BIJ ONTVANGST" en betalingsmethode "OPHALEN, BETALEN BIJ ONTVANGST (GEEN VERZENDINGSKOSTEN) en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden is de bestelling definitief bij klikken op "Definitief bestellen" en is er een aankoopverplichting!

 

4. Herroepingsrecht

1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen.  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug via overschrijving.

2. De verzendkosten voor de terugzending zijn ten laste van de klant, tenzij de oorspronkelijke levering gebeurde aan een adres in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Estland, Finland, Hongarije, Letland, Malta, Slovenië, Slovakije en Tjechië. In dit laatste geval neemt VOF The Man Factory bij het gebruik van het herroepingsrecht de verzendkosten voor een retourzending voor haar rekening. De geldende retour procedure kan opgevraagd worden op de The Man Factory website.

3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, gedragen, gewassen, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 

5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een postpunt in uw buurt. 

6. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, stuurt u gewoon een mail naar info@themanfactory.be. Wij bezorgen u dan een retourlabel en de nodige instructies. Indien gewenst kan u ook altijd gebruik maken van het wettelijk voorziene modelformulier dat u hier kan vinden https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

 

5. Prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

6. Betaling

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 

7. Conformiteit en Garantie

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

8. Levering

Levering is mogelijk wereldwijd. 

VOF The Man Factory verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.
De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres. Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid / gekozen land beïnvloedt de leveringstermijn.
Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegegeven met de vervoerder. Via het daarin vermelde trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van de vervoerder.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van de betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 en maximaal 30 dagen in andere landen.
Elke levering wordt aangekondigd via email. De levering is vergezeld van een leveringsbon of factuur, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn weergegeven.

De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres. Deze persoon zal gevraagd worden een leveringsbon te ondertekenen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus. Vanaf de volgende dag kan het pakket afgehaald worden op het postkantoor, tot 14 dagen na de eerste levering.

Alhoewel VOF The Man Factory erover waakt dat de bestelling in de kortst mogelijke tijd verwerkt wordt, is de leveringstermijn 30 dagen na betaling, een streeftermijn en puur indicatief. VOF The Man Factory kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. VOF The Man Factory engageert zich echter dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum.

In tegenstelling tot sommige andere sites zijn de verzendkosten niet gratis. Wij willen vermijden als site dat iedereen naar believen van alles bestelt en dan tot 30 dagen de tijd heeft om het terug te sturen, waarna wij het dan zouden moeten verder verkopen aan u? Wist u dat tot de helft van de artikels zo van klant tot klant kunnen gaan? Zou u het leuk vinden een kledingstuk te ontvangen dat al de halve wereld rond gereisd heeft en bij andere thuis gelegen heeft zonder dat u weet hoe ze er mee zijn omgegaan? Wij niet in ieder geval!! Net om te vermijden dat iedereen zomaar van alles bestelt om toch maar eens te passen en het dan toch door een ander laat kopen, vragen wij een kleine verzendkost.

BELGÏE : 4,95€ (GRATIS bij bestellingen hoger dan 35.00 €)

NEDERLAND, LUXEMBURG : 6,95€ (GRATIS bij bestellingen hoger dan 35.00 €)

FRANKRIJK, DUITSLAND, VERENIGD KONINKRIJK: 8.95 € (GRATIS bij bestellingen hoger dan 75.00 €)

REST EUROPA : 24.95 € (GRATIS bij bestellingen hoger dan 125.00 €)

REST WERELD : 29,95€ (GRATIS bij bestellingen hoger dan 125.00 €)

 

9. Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

10. Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

11. Klachtenregeling en geschillen

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren op het telefoonnummer +32 499 16 54 19 of via info@themanfactory.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 

12. Privacy

VOF The Man Factory verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van VOF The Man Factory toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van VOF The Man Factory bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat VOF The Man Factory uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. 

VOF The Man Factory respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

VOF The Man Factory maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. 
VOF The Man Factory houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

 

13. Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VOF The Man Factory. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

VOF The Man Factory kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

14. Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

 

15. Terugbetalingen

De terugbetaling van een aanvaarde terugname van goederen wordt uitgevoerd binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending door middel van overschrijving op uw bankrekening.| Meer